Sertifiseringer

ISO 9001:2015

Staubo Elektro-Maskin AS følger, og er sertifisert iht ISO 9001:2008 kvalitetssystem. Innføringen av et slikt kvalitetssystem er en formell uttalelse fra ledelsen, nært knyttet til bedriftens markedsføringsplan og kundens behov. Systemet sørger for at samtlige planer og målbare mål følges på alle nivåer og av alle ansatte. Bedriften skaper rutiner og systemer for å kommunisere med kunder om produktinformasjon, forespørsler, tilbud, kontrakter, ordrer, tilbakemeldinger og avvik. Årlig revideres og evalueres kvalitetssystemet for å opprettholde samsvar og effektivitet.

Achilles

Achilles er en av verdens største og mest pålitelige leverandører av leverandørinformasjon som hjelper og støtter anskaffelsesprosessen. De identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører på vegne av større organisasjoner over hele verden. Ved å gjøre dette, bygger og støtter de nettsamfunn i mange bransjer, samt skaper unike og kraftfulle globale nettverk.Achilles tjenester gir varige fordeler for kjøpere og leverandører, inkludert ny tilgang til nye forretningsmuligheter, forbedret innkjøpseffektivitet og risikoreduksjon i forsyningskjeden.

Achilles UNCE (Utilities Nordic & Central Europe)

Achilles UNCE gir den nordiske energibransjen en felles kvalifikasjonsordning og ett felles leverandørregister, som sikrer en fleksibel og standardisert utveksling av informasjon mellom kjøpere og leverandører. Denne sektoren representerer en av de største kundegruppene i Achilles.Kundene innen denne sektoren er både små lokale distributører og større, multinasjonale organisasjoner som arbeider med produksjon, overføring og distribusjon, kjernekraft, vann, telekom og gassindustrien. 

Achilles TransQ

Achilles TransQ er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren. Nettverket ble lansert i 1998 og utvikles kontinuerlig.