Service

Serviceavdelingen innehar bred erfaring og kan i tillegg til håndteringen av alle serviceoppdrag, tilby teknisk veiledning når et problem oppstår.

Avdelingen har klare rutiner for behandlingen av hvert oppdrag, hvilket betyr hurtig avgjørelse om tiltak og et godt utarbeidet program for rutiner rundt erstatningsenheter.

Ved behov for service på et produkt

Notér ned  artikkel- og serienummer på enheten, samt feilsymptomet. Ta kontakt med serviceavdelingen for å avtale tiltak og få videre instruks. Vi forsøker alltid å avgjøre hver enkelt sak så raskt som mulig, og gjerne ved første henvendelse.

E-post: service@remove-this.staubo.no Tlf: +47 2275 3500

For å laste ned vårt serviceskjema klikk på en av linkene nedenfor:

Serviceskjema norsk

Service form english

Vi minimerer risiko

  • Serviceavtaler
  • Igangkjøring
  • Forebyggende service
  • Teknisk support
  • Feilsøking