Piezomotorer (inkl. ikke-magnetiske motorer)

PiezoMotor

PiezoMotor produserer svært nøyaktige motorer med direkte overføring, det er ikke behov for gir eller mekaniske overføringer. Resultatet er en backlash-fri lineær bevegelse med nanometer eller sub-nanometer oppløsning. En reduksjon av antall deler betyr at størrelsen kan reduseres betydelig sammenlignet med andre typer motorløsninger. Enkel elektronikk sparer også plass. Enhver applikasjon drevet med en Piezo LEGS® motor kan miniatyriseres i høy grad.

Å bruke miniatyriserte Piezo LEGS® motorer er også fordelaktig med tanke på økt oppløsning, øyeblikkelig respons, ingen tilbakeslag (backlash) og ikke strømtrekk ved stillstand.

Vi har et stort sortiment av standardmotorer, men teknologien kan enkelt tilpasses alle slags applikasjoner.

Piezomotor kan også levere «ikke-magnetiske» motorløsninger.

PiezoMotor tilbyr følgende:

   Lineære motorer: – (se sortimentet her)

  Roterende motorer: – (se sortimentet her)

  Kontrollere/Elektronikk: – (se sortimentet her)