Nikkel-Kadmium

Nikkel-kadmium batterier (NiCd) er en av de eldste batteritypene som finnes i dag. De er imidlertid klassifisert som miljøfarlige, og brukes kun der man er på jakt etter helt spesielle egenskaper.

Egenskaper:

  • Velegnet til bruk ved høye strømbelastninger.
  • Tåler temperaturer fra under 40 °C opp till +50 °C
  • De har en levetid på ± 20 år, ofte mer.
  • De kan lagres uladede
  • De er meget mottakelige overfor «hukommelseseffekten». Det er derfor viktig å huske med jevne mellomrom og ut- og opplade batteriene helt for å bevare batterienes effektivitet.
  • De har en relativ høy selvutlading.