Invertere

DC til AC-omformere. I prinsipp er teknikken enkel, men det er mange måter å designe en inverter på. Dette innebærer at det finnes et stort spenn av forskjellige varianter og kvaliteter på markedet.
Vi vet hva som skal til for å oppnå pålitelig drift og innehar både kunnskap og et bredt sortiment av invertere til alle applikasjoner.