DC/DC-omformere

DC til DC-omformere. Grovt sett har DC/DC-omformere to bruksområder; å generere et nytt stabilisert spenningsnivå, eller å skape et galvanisk skille mellom to kretser. Utover dette er det ofte at kretsen på sekundærsiden skal ha en egen backup (batteri), og for å kunne sikre hurtig og sikker opplading av batteriet/-ene bør man benytte en DC/DC-omformer med et fullverdig laderegime. Sortimentet vårt inneholder alle former for DC/DC-omformere og vi innehar kunnskapen som skal til for å velge riktig type til den aktuelle applikasjonen.