Helideck

Orga er den eneste ATEX-godkjente produsenten av komplett helideckutstyr i Ex-utførelse. Staubo Elektro-Maskin har levert Orga-produkter til tusenvis av installasjoner på norske og utenlandske skip.

Produktprogrammet til Orga heter "Navigational Aid" og er en komplett lys- og utstyrspakke for Helideck i henhold til siste gjeldende ICAO regler, CAP 437.

Den mest kompakte og monteringsvennlige pakken i markedet. Perimeterlight, floodlight, vindsokk - alt fra en og samme leverandør.

Produsenter
Orga

Besøk Orga sine nettsider for utførlig og oppdatert produktinformasjon.

Orga
Staubo Elektro-Maskin • Telefon: 22 75 35 00 • Telefax: 22 75 35 01 • E-mail: post(at)staubo.no