Lyssignal

 

Statuslys
Visuell fareadvarsel på helideck. Gir helikopterpilot advarsel om f.eks. brann og gassalarm

U-lys
- Rekkevidde 10 og 15 nautiske mil
- Offshore plattformer
- Moringsbøyer
- Andre faste installasjoner

Obstruction lights
Obstruksjonslys markerer opphøyde hindre.

Produsenter
Orga

Besøk Orga sine nettsider for utførlig og oppdatert produktinformasjon.

Orga
Staubo Elektro-Maskin • Telefon: 22 75 35 00 • Telefax: 22 75 35 01 • E-mail: post(at)staubo.no