NY BATTERISERIE

Vi utvider vårt UPS-batterisortiment med en serie AGM-batterier spesielt egnet til å yte høy strøm på kort tid. Batterienes blyplater er stanset og valset, i motsetning til ordinære AGM-batterier hvor platene er støpt. Konsekvensen er at noe av langtidskapasiteten forsvinner, samtidig som batteriets evne til å yte mer på kort tid øker betraktelig.
Det er vanlig at batteribanker blir overdimensjonert i kapasitet for å klare strømtrekkskrav. Med Leochs LCP-serie vil imidlertid behovet for å gjøre dette redusert, hvilket i praksis betyr at man kan bestykke UPS'en med batterier med lavere kapasitet, som følgelig tar mindre plass og innebærer lavere kostnad. Fra et miljøperspektiv er dette også et positivt tiltak, da mengden bly reduseres uten at det går på bekostning av ytelse.

Sortimentet vil inneholder et utvalg størrelser mellom 24W og 810W, og batteriene har en designet levetid på mer enn 10 år.

Ta kontakt med vår Power-avdeling for ytterligere informasjon.

Staubo Elektro-Maskin • Telefon: 22 75 35 00 • Telefax: 22 75 35 01 • E-mail: post(at)staubo.no